Najbliższa Sesja Instytutu Pastoralnego

Odbędzie się

Gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie…..